Primăria Păsăreni județul Mureș

implentare art.33 din L.153/2017